Pie šī soļa iesaku sakoncentrēt uzmanību, jo mūsu ierēdņi nepieņem pat mazākās kļūdas.

Tākā 2 dokumenti jau Tev ir (dibināšanas lēmums un apstiprinājums par pamatkapitāla apmaksu) atliek vēl uzcept tikai 5:

Statūti. Šeit manis gatavots paraugs, bez liekvārdības.

Dalībnieku reģistra nodalījums. Lai arī vienkāršs, šajā dokumentā es pamanījos pieļaut 4 kļūdas. Zinu, zinu, muļķīgi. Šeit ir manis sagatavots paraugs, kurš tika pieņemts.

Īpašnieka piekrišana firmas juridiskās adreses izmantošanai (jāiesniedz, ja Tev nepieder īpašums, kurā tiek reģistrēta firmas jur.adrese). Pievienoju paraugu no UR mājaslapas.

KR4 veidlapa. Sarežģītākais no iesniedzamajiem dokumentiem. Šeit sagatavoju vienkāršotu paraugu.

Valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi – šeit mans paraugs.

Kad visi sagatavoti un kārtīgi PĀRBAUDĪTI, laiks tos parakstīt ar elektronisko parakstu. Kā bankas dokumentus – katru atsevišķi.

Nākamais solis – Dokumentu iesniegšana.

Vēlies izteikties?